اووووووه..عجب آدمای بی شعوری پيدا ميشن..اينا ادب سرشون نمی شه؟؟؟!!!

حداقل به يه آدمی ميگفتن مثه خودشون نه به من که...12.gif

کفرم داره بالا مياد...

آخه آدم اينقد عوضی نوبره والا17.gif

/ 2 نظر / 2 بازدید
jimmy

بابا ما که صد دفعه گفتيم سوءتفاهم شده و عذرخواهی هم کرديم.حالا شما هم کوتاه بیا و لطف کن و به بزرگی خودت اين بنده بيشعور رو ببخش.

shirin

ااه اينا کين؟؟؟؟!!!