آرزوهايم را در زير نگاههايت دفن ميکنم..

و اشکهايم را بدرقه ی راهت..

حيف که هيچ لبخندی برای زدن ندارم..17.gif

/ 3 نظر / 2 بازدید
قلب i3rOken - {مجید!}

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام ....... بازم که شروع کردی ............. بيخيال ................ خيلی زيبا بود .. واقعا قشنگ و پر مفهوم .... ولی افسوس که غمگين بود .................... به ما سر بزن ........ مرسی که تنهام نميزاری . فعلا بای بای

sepanta

يکم زعفرون بخوری اين مشکل هم حل ميشه:P