503

هی میگم،با خود وفادار مانده ام آیا،یا راه سهل تر انتخاب میکنم.

بعد میبینم که هیچ راه سهلی وجود نداره،همه ش به ترکستانه لعنتی!

و من نمیدونم،که چطور میخوابد شبها،اویی که یاری در آغوش ندارد!

/ 0 نظر / 18 بازدید