230 صفحه ، خط به خط باید حفظ(حفض؟‌))) ))کنم.9 صبح هم امتحان دارم.امتحانی که باید اپن بوک باشه و استاد کونی عوضی کلوز می گیرتش.بعد به همه ی این شرایط که هنوز درسه تموم نشده و اینا پریود شدن بی موقع رو هم اضافه کن.بعد ببین من چه فحش هایی الان نثار این استاد دیوس می کنم که خوار مادر نداره که خوار مادر من و گذاشته از صب جلو چشمم میکنه ..ولله

/ 0 نظر / 5 بازدید