انگار همه چیز داره توی یه حباب پیش میره.زمان جلو نمی ره !‌ انگار سپهر هنوز ایرانه ، انگار همین بغله که برم اذیتش کنم و از دل تنگیم بگم و باهاش قهر کنم !‌انگار اون شب نرفت. یا انگار هنوز دیشبه و تو این جایی و داری کار می کنی . 

من یه جایی تو زمان گیر کرم و اتفاق ها می افته ولی همه شون با همه انگار من یه خونه پر اتفاق هم زمان دارم و دارم بازیشون می کنم همه اش . 

غاطی کردم‌!‌!

/ 0 نظر / 6 بازدید