یه وختایی بود , که دوستم نداشت.که فقط یه سنگ صبور بودم ( که ژقدر هم دووم آوردم واقعا ) خیلی وقت بود یادش نیوفتاده بودم.که چه حقه ها زدم واسه داشتنش. که چه غصه ها خودم , که چه اذیتش کردم.

که الان مال منه.که الان غم ندارم وقتی یکی دیگه نگاش می کنه.چون می دونم مال منه.که می خوام همه وجودش مال خودم باشه.که هست.که نیست ؟‌ نمی دونم.سیر نمیشم فقط !‌

/ 0 نظر / 3 بازدید