بسته شد.این در لعنتی بسته شد.حالا انگار که هزار ساعت دیگر بایستی صبر کرد و صبر کرد و صبر کرد و آخرش هم هیچ..هیچ چیزی آن طرف میله ها انتظارت را نمی کشد.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید