عطر نگاه مهر

چه خوب است!!

مهربان برخيز

گيسوی مهر برافشان

با باد زمزمه کن.

شايد

بوی نگاه مهربان تو را باد

اينجا بياورد

من انتظار می کشم

             ای خوب

                            انتظار

وای اين کتاب غزل آريا چه قد قشنگه..!!! خيلی دردناکه...همش گريم ميگيره...

/ 4 نظر / 2 بازدید
farzad

افرين . زيبا بود . پر بار بود . موفق باشی

مريم

حالا ميری مدرسه مارو تحويل نمی گيری بيا خونمون می خوام يه چيزی تعريف کنم