502

گاهی وقت ها فکر میکنم آنقدر دوست بوده ایم که دیگر وقت خیانت است...

و تو ؟ تو هزار قدم جلوتر از منی.

/ 0 نظر / 18 بازدید