برای پرواز يا سقوط

ـ ارتفاع بلندی ـ کم دارم

حرفی که نميشود زد

        مسیح را به صليب ميکشند

   و تو پشت جنازه ام آرام ميگريی.

۸۴.۱۱.۱۲

/ 2 نظر / 2 بازدید
w i n e

غمهای تکراری ... سکوت.

ميلاد

باز کی رو در امتداد جاده سياه و پوچ و بی انتهای احمقانت کور و اسير کردی؟؟ خسته نباشی!!! ۱۰۰سال اولش سخته موفق باشی با سياه نوشته هات!!!!