...

نمی خواستم نام چنگيز را بدانم

نمی خواستم نام نادر را بدانم

نام شاهان را

محمد خواجه و تيمور لنگ

نام خفّت وهچندگان را نمی خواستم

و جفت چشندگان را

ميخواستم نام تو را بدانم

و تنها نامی که ميخواستم ندانستم

شاملو

نکته:برای خواندن پا ورقی نوشته قبل لطفا آن را مارک دار کنيد.(البته اگر اشتياقی برای خواندن آن داشته باشيد)05.gif

 

/ 7 نظر / 2 بازدید
مامور خدا

سلام اينم يه جا برای صحبت با خدا حتما شما هم حرفهايی برای گفتن داريد

شوريده

راستی لينک منو اين طرفا نديدی؟!

شوريده

شيرين جان سلام. چه خوشگل و لطيف بود. موفق و پاينده باشی

شوريده

شيرين جان سلام. چقدر خوشگل و لطيف بود. موفق و پاينده باشی

شوريده

دِهه! اين اولی چرا دوبار اومد؟!

ولگرد

سلام.... خيلی قشنگ بود...البته همه ی سعر شاملو قشنگن اما انتخابت خيلی قشنگ بود

امیر

يکی از فوق العاده ترين شعرهای شاملو بود ... قشنگ بود ..