من

یا مثل اینکه با داشتنش چقدر خوشبختم ! چقدر هنوز هم با یک کلمه مرا می تواند به آسمان ها ببرد !

/ 0 نظر / 9 بازدید