داداش کوچولو بزرگ شده میشه باهاش درد و دل کرد و نصیحت می کنه من و که خودتو دست کم نگیر.چشم امید هم تویی. من نمی تونم بهش بگم که نمی خوام پشم امید همه باشم.می خوام شیرین کچولو باشم تو خونه بمونم و همه ترسم این باشه که مامان 5 دقیقه دیر کرده.

از مسئولیت هایی که رو دوشمه خسته شدم.نفس نمی تونم بکشم ! نمی تونم !

/ 1 نظر / 7 بازدید
احسان

پشم امید؟ کی خواسته تو پشم امیداش باشی؟ :-سوت