زندگی

تو زندگی یه عالمه دو راهی.بین بودن و رفتن.دیدن و ندیدن.بعد این دوراهی ها، یه جور بدی تلخ و شیرینن وقتی توشونی.و یه جور خوبی شیرینن وقتی ازشون میگذری. بعد اصن آدم احساس زنده بودن میکنه با خودش وقتی فکر میکنه به آینده ی تصمیم هاش.

کلا دو راهی ها چیزایی خوبی ان تو زندگی.باید قدرشون رو دونست.باعث میشن با خودت فکر کنی که اااا..دیدی دنبال یه چیز بهترم.و یا وقتی میمونی بگی ااا.میبینی چیز بهتر همینیه که دارم !؟

ولی اون وسطش همه چیز سرد و تاریک و گنگ و خسته کننده س. حتی خوب ها.حتی بد ها.ولی اون وسطش فقط درد داره.فکر کردن به رفتن و یا پیشبینی شیرینی موندن.

/ 1 نظر / 14 بازدید
احسان

:) :*