خيلی مزخرفه..نخونينش...

 • حرفهامان نا تمام ماند و تو رفتی
 • بغضی در درونم شکست و نگاهم نيز نکردی...
 • فرياد زدم!!!
 • خواندمت..!!
 • و تو حتی نيم نگاهی به من نکردی..
 • راحت را گرفتی و رفتی...
 • های های گريه ام را نشنيدی...
 • سکوت پر صدايم را درک نکردی...
 • و در انتهای آن جاده ی بی انتها که به نا کجا آباد ميرود محو شدی..!!!
 • حال که رفته ای..
 • تو را به خدا سوگند ميدهم:
 • «اگر رفتی و گم شده ات را نيافتی..دوباره به کلبه ی حقير قلبم باز کردی..تا هميشه منتظرت ميمانم..»
 • هر شب بر ديوار سرد کوچه سر ميگذارم و به راهی که چندی پيش از آن گذشته ای خيره ميشوم...
 • به اميد باز گشتت...
 • ميدانم که ديگر هيچ اميدی نيست و تو ديگرباز نميگردی...اما بدان تا هميشه در قلب من خواهيب ماند..ای فرشته ی زمينی...
 • تا زمانی که قلبم بر من حکمرانی ميکند منتظرت ميمانم...
 • اما اميدوارم تو ديگر باز نگردی...!!!
 • ( يعنی گم شده ات را بيابی...)
 • دوستت دارم..ای بهترينم07.gif
/ 5 نظر / 3 بازدید
farzad

woooooooooow ali bood kheili ziba bood , hamishe sabz bashi shirin jaan

قلب i3rOken - {مجید!}

سلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام شيرين خانومی .................... ايشالا که خوبی ..... اگرم نيستی بايد خوب باشی .................. خيلی زيبا بود .......... هيچم مزخرف نبود . خيلی هم باحال بود . زيبا و پر مفهوم .......... به ما سر بزن . عکسارو گذاشتم ................ فعلا بای بای

نانسی

چه بگويم از دل تنگم... و تو...می فهمی...؟!؟!؟!؟ همه چيز قرن قاتی شده ...ديگه هيچی رو نمی فهمم...

زهرا

توام که مثل من خری دختر !

sepanta

اين همه حرف؟!!...همين شعر کافی بود.....گل گلدون من شکسته در باد تو بيا تا دلم......