اميد واهی..

  • اميدی..!!تنها اميدی سراسر وجودم را در بر ميگيرد و آن هنگام که در رويای آن غوطه ميخورم نا اميدی ها رژه ميروند و اميد خيالی ام را می شکنند. و من ميمانم و دنيايی که سياه ميشود در مقابل چشمانم...!!
  • تنها دلخوشی ام به اين ااميد  است که گهگداری ميآيد و برای چندی سر خوشم ميکند..
/ 8 نظر / 2 بازدید
vajiheh

وب جالبی داريد. انسا ن به اميد زنده است..... موفق باشيد و به من هم سری بزنيد.

نانسی

ببين شيرين ( راجع به نوشتهی قبليت دارم نظر ميدم ) همه ی اين چيزيايی که داری ميگی درست. من خودم اون جا بودم. ميدونم که زياده روی کرد. ميدونم چيزايی رو بهت گفت که حتی نصفش هم تقصير تو نبود. ولی تو نمی تونی انتظار داشته باشی که اون تو رو درک کنه. همون طور که تو اونا رو درک نميکنی. اون موهای سفيدی هم که داری٬دروغ نگو به ۵ تا هم نميرسه!! ببين ولی تو بازم داری می ندازی اين چيزا رو گردن اين زندگی و اين دنيای بيچاره و آدماش. اينو هيچوقت يادت نره که اگه اين زندگی گنده و اگه اين دنيا وحشتناکه تقصير ماهاست. ماها اين کارو کرديم. اين دنيای گند دنيای تو هم هست شيرين...باور کن که هست...و مطمئن باش بيشتر چيزايی که به سرت مياد تقصير خودته و خيلی راحت می تونی ازش جلو گيری کنی...

نانسی

راجع به اين نوشته ت هم...منم خيلی وقتا اين جوری ميشم...تا ميخوام به اوجش برسم يه دفعه قاصی می شه با چيزای ديگه و از هم فرو می پاشه...حالا راستشو بگو کدوم اميد؟!!!

شيرين

اي بابا..من داشتم وسه خودم همين جوري اونو تايپ ميكردم بعد ميخواستم درستش كنم..أخه هر جمله ش رو از يه جا نوشتم..‍‍بعد مجبور بودم رياستارت كنم بنا به دلايلي..مجبور شدم بفرستمش چون سيو فارسي ما مشكل داره..گفتم بعد ميام پاكش ميكنم خوب..پاكش كردم..ولي نمي دونم چرا هنوز اونجاس..‍‍‍

تبعیدی...

سلام بسيار عاليست و که نوشته ها را خوانديد و به من سر زديد .... اما ... خواندن و همان قطعه را کپی کردن به نظر من اين نظر دادن نيست می توان گفت نوعی همدردی کردن .. شايد خلاصه ممنون از نظرتون !!!!!!!

sepid

سلام...سال نوت مبارک عزيزم...اميدوارم هميشه شاد باشی نه گهگداری...با تبادل لينک موافقی؟

نعیم

سلام... نمی دونم چی شده که نا اميدی...ولی منم نا اميدم...از همه چيز و همه کس.. يه چيزی ميگم نگو نه!!! تو هم عاشقی.منتظرم.................