24 دی

اصن اینقدر که دلم گرفته که باز نمیشه با این چیزها... همه هم فکر میکنن که زود میره از دلم.ولی نمیره.همینجاست..گنده و محکم هی له ام میکنه. هی نمیفهمی. هی اهمیت نمیدی و بعد هم میآی میگی به خدا از اهمیت ندادن ه نیست.

/ 0 نظر / 8 بازدید