من 

از 

تو

یک

آغوش

کم

دارم

...

/ 2 نظر / 5 بازدید
احسان

نگاه کن که تو کل تابستون، در مجموع 10 خط هم نشده نوشته هات... شاید انقدر ناراحت کننده است حرف هات که دوس نداری بنویسی، یا شاید چیزی برای نوشتن نداری، یا شاید هر دوی اینها.... در هر صورت داره چشمه های همیشه جاری شیرین می خشکه مثکه :(