عاشقانه

مثل وقتی که خوابیم و من توی خواب می چرخم و به خیالش که می خواهم بلند شوم بروم مرا محکم تر در آغوشش می فشارد

/ 1 نظر / 11 بازدید
ehsan

آخه وقتی خوابیم، یه چی دستمه که نمی خوام ازم جدا شه : سوت