خوشحال شدم ها ! ولی "ولی‌"‌ دارد هنوز هم !‌ چیزی که می خواستم هیچ وقت این نبوده که تهدید کنم بودن و نبودنم را به یک آدمی که دلخواهم را انجام دهد . اصلا نگفتم " نمیتوانم "‌ که بیاید بگوید باشد ،‌هرچه تو بگویی .

زنجیر هایی که به تو آویخته ام سنگینی می کند در دلم ،‌روحم . باور کن . ولی نمی توانم . نمی توانم بگویم که باشد . هر جور که می خواهی باش . قبول است . نمی توانم بگویم قبول است چون نیست . نمی توانم زنجیر آویزانت کنم چون ترس دارد و خفه ام می کند . من نمی دانم چه کار باید بکنم ها.. نمی دانم ... ناراحت ام ....  :(

کاش 5 خط قبل تر می گفتی باشد . قبل این که به اینجا برسیم که من اینقدر از خودم و حس تهدیدم به تو بدم نیاید ...

/ 1 نظر / 2 بازدید
مریم بانو

هنوز همونی . مازوخیست.میشه لطفا از کسی خوشت نیاد .تو بعد از این همه وقت سنگ نشدی .باور کن روزگار رو و یک زره بپوش.املاتم قوی کن تو متن لبه تیغ حذم نه هضم