اینکه با احتیاط ماشین را وسط اتوبان کنار می زند و پارک می کند.

بعدش دستمال را بر می دارد اشک های روی گونه ام را پاک می کند و می گوید "‌وقتی من می گم گریه نکن نباید گریه کنی " با جدی ترین لحن عاشقانه ی دنیا.

این همان آدمی ست که اعتقاد دارد آدم تحت هیچ شرایطی نباید وسط اتوبان پارک کند.

مگر می شود کسی عاشقش نباشد ؟ 

/ 1 نظر / 7 بازدید
احسان

:بوس