...

/ 3 نظر / 2 بازدید
hadi

اين(خيلی به کامنت نياز ندارم)برام جالب بود...به نظر خودت با نوشتن اين جمله به مخاطب القا نميشه که کامنت ها برات مهم هستن؟

نانسی

اتفاقا من فکر می کنم اب این کارش بیشتر به مخاطب القا می شه که کانتها زیاد براش مهم نیستن

M.A

راستی شيرين ميخوام حال يه دختر همسايه ي خبر چين را بگيرم.به نظر تو چه جوری حالشو بگيرم .چون هنوز که هنوزه داره به من ستم سنگينی ميکنه...حتما برام بنويس.