درگیری

درگیرم خیلی. نمیدونم بمونم پیش آدمهایی که دوسشون دارم و به من و آینده ام اهمیت میدن یا برم پی آینده ای که برام معلوم نیست و آینده ی این آدم ها رو هم خراب کنم شاید.

موفق شدن هم درد سر های خودش رو داره واقعا.

/ 0 نظر / 10 بازدید