15 بهمن 93

یه حالتی ه، به اسم ترس از دونستن حقیقت. حالتی ه که توش ام. که میترسم که حتی حقیقت ها رو بدونم و مجبور شم زندگیم رو عوضش کنم. آره مجبور شم چون به خودم قول دادم که یه دونه کارت دیگه بیشتر ندارم.یه دونه دیگه و تموم ه، هر چقدر هم سخت و طاقت فرسا حتی.یه دونه کارت دیگه بیشتر دست خودم ندارم. و واسه همین میترسم. گوشی رو نگه داشته بودم ولی میترسیدم گوش بدم. میترسیدم و صدای آهنگ توی گوشم رو بیشتر کردم که نشنوم.و تنها چیزی که میدونم اینه که راجع به کار نبود حرفهایی که زده میشد.

/ 0 نظر / 15 بازدید