قراره بره یه جا شام خوشمزه بخوره و در پووووووووست نمی گنجه !!

خدایاا

خداوندااا

امشب ما را سیر نگردان که تا می توانیم قارچ سوخاری بخوریم

الهی آمین

/ 0 نظر / 7 بازدید