من فقط صدایت می کنم که "جانم" گفتن هایت راه گلویم را باز کند.و می دانم که نگاهت آخر این قصه ویرانم خواهد کرد.خوب می دانم.

 

پ.ن : وقتی معشوق ات فیس بوک ندارد ، پست ها را اینجا می گذاری که او بخواند ، و آنجا که همه ی دنیا بخوانند و از حسادتشان بمیرند که همچین معشوق ای دارم من.

/ 0 نظر / 8 بازدید