من خوشحالم , من الان که نشسته ام در شرکت و نصب ویندوزم تمام شده و آرام آرامم و هیچ اتفاق عجیب و غریب و غیرمترقبه ای در اکنونم نیافتاده خوشحالم.خوشحالم که تو هستی که میبینمت که آواز می خوانیم و میرقصیم و می بوسمت . خوشحالم.خوشحالم که تو بزرگترین اتفاق غیرمترقبه ی زندگی ام شدی 

/ 1 نظر / 6 بازدید
احسان

البته اتفاق غیر مترقبه این هست که با اینکه اتفاق های عجیب و غریب و غیرمترقبه ای در اکنون ات نیافتاده خوشحالی :دی خستگی دیشب من رو فقط گرمای دستات و صورت ات برطرف می کرد، فقط بودن ات بهم انرژی می داد که بیهوش نشم و لذت ببرم از بودن ات با وجود تمام خستگی لعنتی ایی که رو دوش ام بود :*