کمک..

ناخن شصت راست پام رفته توی گوشتش .!!!

به يه جايی ميخوره دادام ميره هوا.. مامانم ميگه بايد بکشيش ولی مگه من خولم؟؟!!

ّخه خيلی درد ميگيره...

خواهشا هر کسی تا بحال ناخونه پاشو کشيده بياد يه کمکی به ما بکنه ببينيم چقدر درد داره.

                کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــک

/ 5 نظر / 2 بازدید
زهرا

امير ناخن پاشو پارسال کشيده ميتونی ازش بپرسی !‌:)) ظاهرا خيلی درد داره !‌در ضمن عيدت مبارک :*

سحر

هه هه هه ....چه قدر با حال .... می دونی احتمالا تو هم به مشکل امير دچار می شی...هه هه

سحر

عيدت مبـــــــــــــــــــــــــــــــــارک

shirin

نيشت رو ببند...!!! اصلا حالا که اين طور شد ايشالا شصت پات بره تو چشمت..ايشالا قورباغه بشی...!!! ايشالا همه دندونات بريزه سحر باجی..!!!! کجاش باحاله؟؟!! حالا بذا مهمونی هامون تموم بشه ميام خونتون تلپ ميشم سقف همسايه پايينيه رو ميارم پايين..حالا بذار...

shirin

راسی زهرا جون بهش گفتم اما محل نداد..