آه ای یقین یافته بازت نمی نهم

من ،  ترس ، استرس ، بی خوابی، جمشیدیه ،....،تو، آرامش آرامش آرامش آرامش آرامش آرامش آرامش آرامش........................................................

من پا پس نمی کشم ، عمرا دیگه پا پس نمیکشم.اگه تا الآن هم این پا اون پا می کردم از حماقت ام بوده...آش کشک خاله ت ام....

 

پس از سفرهای بسیار و

عبور از فراز و فرود امواج ان دریای توفان خیز

برآنم که

درکنار تو لنگر افکنم

بادبان برچینم

پارو وانهم

سکان رها کنم

به خلوت لنگرگاهت درآیم و

درکنارت پهلو گیرم

 

آغوشت را بازیابم:

استواری امن زمین را

زیر پای خویش

/ 1 نظر / 6 بازدید
شقایق

شیرین خوشحال و ناراحتم.یک مدلی شدم!