. : اوهام : .

                     

 • بردگی را به ما می آموزند
 • آن هنگام که
 • در دفترهايمان نقش آزادی می زنيم
 • حرف می زنند
 •  از حقيقت ها سخن می رانند
 • لطيفه می سازند
 • از دنيای بيرون داستانی می سازند سخت رنج آور
 • و بوته های گل های عاشقمان را می کنند
 •  تا با پروازمان صحنه از دور خراب نشود
 • فکر هايمان را  در قفس محبوس می کنند
 • نمی توانند  
 • پرواز ميکنيم
 • پر می زنيم

 

 

 

 

 

 

-- شیرین --
- ۱٢:۳٠ ‎ق.ظ , ۱۱ اسفند ۱۳۸٢ : نظرات () -