. : اوهام : .

قلب ها سنگ شدند

و شیشه دوستیمان را شکستند.

تخته سنگهای فاصله مان را خرد کردند

و دیواری به بلندای دیوار چین ساختند.

اما٬

ما که هستیم

پس چرا دیوارها را در هم نمی کوبیم؟

چه کسی بود که داد زد:

فاصله ها شیرینند

و انسانها قادر ؟!

 

-- شیرین --
- ٤:۱٩ ‎ب.ظ , ٧ بهمن ۱۳۸٢ : نظرات () -