. : اوهام : .

پير که ميشوی

 دنيا  آنقدر کوچک ميشود که فراموشش ميکنی

از حافظه ی ديگران هم

پاک ميشوی..

وقتی مردی

آب از آب تکان نمی خورد.....

شاعر:کريم الله قائمی

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بوديم و کسی پاس نمی  داشت که هستيم

باشد که بمانيم و بدانند که بوديم..

شاعر:؟

-- شیرین --
- ۱٠:٥۳ ‎ق.ظ , ٦ آذر ۱۳۸٢ : نظرات () -