. : اوهام : .

ااهههههه...شده از خودتون بدتون بياد؟؟؟!!!!

نمی دونم من توو دنيا از ۲ نفر تنفر شديد دارم...

يکی از خودم يکی از آقای جيک جيک(تاجيک)دبير زبانمون...ميدونم جرا از خودم بدم مياد ولی نميدونم چرا از اون بدم مياد....چی کار بايد بکنم...شيطونه ميگه بلند شمک از سر کلاسش بيام بيرون يا بزنمش ولی جلو خودمو ميگيرم..منم ديگه..

-- شیرین --
- ٥:٢۸ ‎ب.ظ , ۱۳ آبان ۱۳۸٢ : نظرات () -