. : اوهام : .

دلم واسه خودم تنگ شده...

دلم واسه تو تنگ شده...

دلم واسه اون روزای شاد...

اون روزای.....

ديروز سر زنگ زيست اشکم در اومد...

همه ميگفتنت چی شده..

همه ميگفتن از چی ناراحتی...

ولی هيچ کس بغض صدای منو درک نمی کنه...

هيچکس نميفهمه من چی ميگم...

هيچکس...

حتی تو.....

-- شیرین --
- ٢:٥٩ ‎ب.ظ , ٥ آبان ۱۳۸٢ : نظرات () -