. : اوهام : .

کاش می شد آدمی وطن اش را‌ با خود ببرد ...هر کجا که خواست...هر کجا که خواست....هر کجا که خواست....هر کجا که خواست....هر کجا که خواست....هر کجا که خواست....هر کجا که خواست....هر کجا که خواست....هر کجا که خواست....هر کجا که خواست....هر کجا که خواست....هر کجا که خواست....هر کجا که خواست....هر کجا که خواست....هر کجا که خواست....هر کجا که خواست....هر کجا که خواست....

-- شیرین --
- ۱:٥٥ ‎ق.ظ , ٢٥ آذر ۱۳٩٠ : نظرات () -