. : اوهام : .

در بيابان خيالم.

همه از تو می گويند!!

از رفتنت..

در باده ی تنهاييم.

نگاههايت برايم تبديل به يک خاطره شده ست.!!

بر سطح جاده ای بی انتها.

رد پايت در تاريکی دور دست ها گم ميشود

اما در قلبم.

تا هميشه خواهی ماند..!!

-- شیرین --
- ۱:۳٩ ‎ق.ظ , ٢٩ شهریور ۱۳۸٢ : نظرات () -