. : اوهام : .

برای کشتن پرنده،

يک قيچی به اندازه پر هايش کافی ست..

لازم نيست آن را در قلبش فرو کنی،

يا گلويش را با آن بشکافی..

پرهايش را بزن!!

خاطره ی پريدن کاری خواهد کرد،

تا خود را به اعماق پرتاب کند...

فرانسيسکو هرناندز

  

-- شیرین --
- ۱:٤٩ ‎ق.ظ , ٢۸ شهریور ۱۳۸٢ : نظرات () -