. : اوهام : .

من میروم. تو میروی ! و میمانند این لحظه ها ! همه شان !‌پررنگ پررنگ برای من !‌در همه ی روزهای برفی یخ زده ی پیش رو !‌! زنده ! پرنگ شاااااد میروم !‌میدوم ! سر میخورم.شاد شاد شاد.....

من میروم، تو میروی‌!‌ این روزها تا همیشه میمانند پیشمان، تا همیشه... .

-- شیرین --
- ۱:٠٠ ‎ق.ظ , ٢۳ دی ۱۳۸٩ : نظرات () -