. : اوهام : .

اطراف من هيچ چيز نيست.

فقط من شلوغم و اين زمين شلوغتر از من...

 

آهای آدمها.

کسی اين اطراف دائم دست و پا ميزند در آب.....

(...؟؟؟)

۸۸۸

هرگز کسی اين گونه فجيع به کشتن خود بر نخواست

که من به زندگی نشستم

(شاملو)

 

 

 

-- شیرین --
- ٤:٢٧ ‎ب.ظ , ٢ تیر ۱۳۸٦ : نظرات () -