. : اوهام : .

خودم نيز شگفت  زده ميشم از اين همه شخصيت های متفاوتی که در من وجود داره.  

شيرينک ها رو حتی به نويسندم هم ترجيح ميدم.خيلی خيلی خيلی ناز و دوس داشتنی ان.باعث ميشن از خودم خوشم بياد......

-- شیرین --
- ۸:۱۱ ‎ب.ظ , ۱٤ اسفند ۱۳۸٥ : نظرات () -