. : اوهام : .

برای پرواز يا سقوط

ـ ارتفاع بلندی ـ کم دارم

حرفی که نميشود زد

        مسیح را به صليب ميکشند

   و تو پشت جنازه ام آرام ميگريی.

۸۴.۱۱.۱۲

-- شیرین --
- ٤:۱۱ ‎ب.ظ , ٢٢ فروردین ۱۳۸٥ : نظرات () -