. : اوهام : .

با خود وفادار مانده ام آیا ؟

یا راهی سهل تر انتخاب نموده ام....

-- شیرین --
- ۱٠:٢٤ ‎ب.ظ , ٢۸ شهریور ۱۳٩٠ : نظرات () -

هیچی بد تر از خوابگاه نیست.هیچییی !!! اونم آخر هفته ها !!!‌!!! هیچی !‌ مطلقا هیچی !!!‌

-- شیرین --
- ۳:۳٩ ‎ب.ظ , ٢٥ شهریور ۱۳٩٠ : نظرات () -

ازین مدل ها که حرفت برای زدن نمی آید هااااا !!!! حالا هی زور هم بزنی آخرش می شود همین دو خط اینجا !!!‌

-- شیرین --
- ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ , ٢٥ شهریور ۱۳٩٠ : نظرات () -

نوشت که نوشته بودم که همچین بزرگ و باشکوه نبود...جایی که بهترین من بود. برای من بود.نوشت که نوشته ام همچین ها هم...

آدم ها حق ندارند این قدر بی رحم باشدن.حق ندارند...

-- شیرین --
- ٤:۱٤ ‎ق.ظ , ٤ شهریور ۱۳٩٠ : نظرات () -