. : اوهام : .

آدم های اطراف من دو دسته ی کلی  میشوند ! دسته ی اول دسته ای اند که حتی بعد هزار روز هم زنگ بزنند و بغض داشته باشد صداشان من بغض میکنم و بزرگترین آرزوی ممکن ام میشود که تمام فاصله مان را بدوم و بدوم و در آغوش بگیرمشان که اشک هایشان با امنیت خاطر سرزیر شود و اینقدر بغض صداشان کشنده نباشد برای من !

میدانی بغض صدایت چه کشنده است ؟؟؟ میدانی ؟؟؟ تو جزو دسته ی اولی !‌همیشه بودی !‌همیشه میمانی .....

-- شیرین --
- ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ , ۱ آبان ۱۳۸٩ : نظرات () -