. : اوهام : .

 

از این روزهایی که هیچکی نمیفهمتت....که هی تموم میشی و تحلیل میری از بودن آدم ها..از این لحظه هایی که باید بدویی فقط...بدویی..که دلت میخواد فقط بدویی..از این روزهایی که مال تو نیست. که تو با کلی امید و آرزو انتظارش رو کشیدی و تموم شده و تویی و بغضی که مال تو نیست و نمیترکه.از این روزهایی که تو مغزت کنترل_آ +دلیت رو میگیری و پاکش میکنی.کلش رو.

آره..تموم شد. و من چقدر خوشحالم که تموم شد امروز.

 

-- شیرین --
- ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ , ۳٠ بهمن ۱۳۸۸ : نظرات () -

متوهم عوضی ای که منم ام ! ولم کنین آدما....خسته ام.

-- شیرین --
- ۱٠:٥٠ ‎ب.ظ , ٢۸ بهمن ۱۳۸۸ : نظرات () -

 

رفتن بهانه ایست

بهانه ای برای دستان تو که در بر بگیریم....

-- شیرین --
- ۳:٤٢ ‎ب.ظ , ۱٤ بهمن ۱۳۸۸ : نظرات () -